cbd logo_01

Yom Chamishi, 26 Kislev 5775

 

 

Parashah:   Mikeitz Chanukah
 Torah:   Genesis 41:1-44:17
Haftarah:    Zechariah 2:14-4:7