cbd logo_01

Yom Shishi, 7 Heshvan 5775

 

 

Parashah: Lech L'cha
 Torah: Genesis 12:1-17:27
Haftarah:  Isaiah 40:27-41:16