cbd logo_01

Yom Rishon, 6 Sivan 5775
Parashat:   Bamidbar
Torah:   Numbers 1:1-4:20
 Haftarah:   Hosea 2:1-22