cbd logo_01

Yom Shlishi, 3 Kislev 5775

 

 

Parashah:   Vayeitzei
 Torah:   Genesis 28:10-32:3
Haftarah:    Hosea 12:13-14:10