cbd logo_01

Yom Shishi, 27 Tammuz 5774

 

 

Parashah: Matot
 Torah: Numbers 30:2-32:42
 Haftarah: Jeremiah 1:1-2:3