cbd logo_01

Yom Chamishi, 4 Av 5774

 

 

Parashah: D'varim
 Torah: Deuteronomy 1:1-3:22
 Haftarah: Isaiah 1:1-1:27