cbd logo_01

Yom Chamishi, 23 Elul 5774

 

 

Parashah: Ki Tavo
 Torah: Deuteronomy 26:1-29:8
 Haftarah: Isaiah 60:1-22