cbd logo_01

Yom Chamishi, 14 Av 5775

 

Parashat:   V'etchanan, Shabbat Nachamu
Torah:   Deuteronomy 3:23-7:11
 Haftarah:   Isaiah 40:1-26