cbd logo_01

Yom Rishon, 14 Iyyar 5775

 

 

Parashat:   Emor
 Torah:   Leviticus 21:1-24:23
Haftarah:   

Ezekiel 44:15-44:31