cbd logo_01

Yom Shlishi, 19 Kislev 5776

 

Parashat:   Vayeishev
Torah:   Genesis 37:1-40:23
Haftarah:   Amos 2:6-3:8
This Week's Shabbat Service Times:   Friday at 7:00 p.m.
    Saturday at 11:00 a.m.